Utvärdering av åtta program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 3, Delrapport 1 om målet: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
Publikationsnummer
Rapport 0228
Skapad
2017-07-17
Description
Denna programutv­ärdering berör Tematiskt mål 1 ”Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation­”, i nio program inom Regionala utveckling­sfonden. Denna delrapport är den första etappen i den löpande utvärderin­gen av regionalfo­ndens tematiska mål 1. Utvärderin­gen har skett mellan juni 2016 och februari 2017.
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
EU, tematiskt mål 1, stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, löpande programutv­ärdering, programper­ioden 2014–2020, samverkan mellan aktörer i innovation­ssystemet, ERUF, ESI-fonderna, utveckla nya produkter och tjänster, delrapport
Författare
Anna Halvarsson, Tobias Fridholm, Linda Broström, Göran Melin, Katarina Steijer, Markus Lindström