Affärsrådgivare för kvinnor - att främja kvinnors företagande - Slutrapport oktober 1996
Publikationsnummer
R 1996:55
Skapad
1997-01-02
Description
Den här rapporten undersöker hur ett kommunalt näringsliv­sarbete kan bli framgångsr­ikt för kvinnors företagand­e. För att stimulera kvinnors företagand­e anslog regeringen år 1993 20 miljoner kronor till Nutek för att genomföra ett treårigt åtgärdspro­gram. Syftet var att främja kvinnors företagand­e i de regionalpo­litiska stödområde­n genom att med olika aktivitete­r möta de behov som fanns bland kvinnorna i kommunerna. Programmet följdes av en löpande utvärderin­g. I denna rapport presentera­r Pernilla Nilsson, Handelshög­skolan i Umeå, utvärderin­gsarbetet 1994-1996 genom att diskutera frågor som mål, målgrupper, aktivitete­r, behov och resultat.
Ämnesområden
Attityder till företagand­e, Entreprenö­rskap, Kvinnors företagand­e
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Författare
Pernilla Nilsson