NUTFS Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklings-​fonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007-​2013
Publikationsnummer
NUTFS 2008:1
Description
Verket för näringsliv­sutvecklin­gs föreskrift­er och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utveckling­s-fonden inom ramen för regionala strukturfo­ndsprogram för regional konkurrens­kraft och sysselsätt­ning i Sverige 2007-2013

ISSN 1401-2065
Språk
1
Lagersaldo
0