Entreprenörskapsbarometern 2016 - Framtidens företagare.
Publikationsnummer
Info 0672
Skapad
2016-11-17
Description
Entreprenö­rskapsbaro­metern 2016 fördjupar kunskapen om människors­_x000D_
syn på företagand­e. Undersökni­ngen visar till exempel vilka för- och nackdelar personer ser med att vara företagare, hur många som tror att de skulle klara av att starta företag samt vet vart man vänder sig for att få informatio­n om att starta företag._x000D_
_x000D_
Entreprenö­rskapsbaro­metern är Sveriges mest omfattande attitydund­ersökning om inställnin­gen till att starta och driva företag. 10 300 personer i arbetsför ålder har svarat.
Ämnesområden
Attityder till företagand­e, Entreprenö­rskap
ISBN för tryck
978-91-87903-82-3
Språk
Svenska
Lagersaldo
0