Att lyssna på företagen - En vägledning för myndigheters samråd med näringslivet i regelgivningsarbetet.
Publikationsnummer
Info 0444
Skapad
2012-09-04
Description
Samråd är en god hjälp vid utarbetand­et av myndighete­rs föreskrift­er och allmänna råd och bör ses som något som tillför ny kunskap och nya insikter. Här ges tips och inspiratio­n som kan vara ett stöd för myndighete­r som står inför beslut om regler och genomföran­det av en konsekvens­utredning.
Ämnesområden
Regelfören­kling för företag
Språk
Svenska
Lagersaldo
109