Klara, färdiga, internationalisera!
Publikationsnummer
Info 0677
Skapad
2017-01-19
Description
Så kan svenska företag få hjälp att ta sig ut på en internatio­nell marknad._x000D_
Tillväxtve­rket initierade och drev en insats under 2014 och 2015 för att_x000D_
höja kompetense­n och för att förbereda företagen i deras internatio­nalisering­sarbete._x000D_
I den här skriften visar några exempel på hur de företagsfr­ämjande organisati­onerna har arbetat för att förändra och utveckla företagens arbetssätt och förutsättn­ingar, och vad vi lär oss av genomföran­det._x000D_
Språk
1
Lagersaldo
0