Behov av stöd hos nyanlända nyföretagare
Publikationsnummer
Rapport 0209
Skapad
2017-01-18
Description
Studien visar att behovet av stöd och informatio­n hos nyanlända som har startat eller är på väg att starta företag i viss utsträckni­ng är samma som för andra nyföretaga­re i Sverige. Det finns dock en del områden där utmaningar­na kan vara större. Studien bygger på intervjuer med nio företagare.
Språk
1
Lagersaldo
0
Författare
Stelacon