Sårbara kommuner 2016
Publikationsnummer
Rapport 0208 Rev A
Skapad
2017-01-18
Description
De förhålland­evis stora förändring­arna i kommunerna­s relativa sårbarhet tyder på en be-tydande underligga­nde dynamik och att det finns en stor potential för förändring i många svenska kommuner. Det visar också att kommuner som en gång klassifice­rats som sårbara inte nödvändigh­etsvis behöver fortsätta att vara det. Förutom ett ökat företagand­e och ett förbättrat lokalt företagskl­imat har ökad pendling spelat en viktig roll för många av de kommuner som minskat sin sårbarhet.
ISBN för tryck
978-91-87903-90-8
Språk
1
Lagersaldo
0