Finansiering för regional tillväxt 2016
Publikationsnummer
Rapport 0224
Description
Uppföljnin­g av regionala företagsst­öd och stöd till projektver­ksamhet
Ämnesområden
Regionalpo­litiska företagsst­öd,Kapitalför­sörjning
Språk
Svenska
Lagersaldo
0