Snabbare integration genom företagande och sysselsättning
Publikationsnummer
Rapport 0213
Description
– en studie av Tillväxtve­rkets satsning på förstudier
och pilotproje­kt för snabbare integratio­n
Språk
Svenska
Lagersaldo
0