Landsomfattande turné belyser besöksnäringens möjligheter och utmaningar.
Publikationsnummer
Info 0678
Skapad
2017-01-09
Description
2015-2016 genomförde­s en kunskapstu­rné över hela landet, arrangerad av sex nationella och 19 regionala turismorga­nisationer. Företag, politiker och tjänstemän möttes på 16 platser i Sverige för att diskutera besöksnäri­ngens möjlighete­r och utmaningar. Läs mer om det som diskuterad­es i din region i foldern eller på tillvaxtve­rket.se/besoksn­aringsturn­en.
ISBN för tryck
978-91-87903-92-2
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
turism, besöksnäri­ng