Den första anställningen - Hinder och möjligheter för soloföretag att anställa en första person
Publikationsnummer
R 2005:01
Skapad
2008-07-15
Description
Många soloföreta­g undviker att anställa och väljer istället att anlita familj och vänner eller att köpa tjänster av andra företag när deras kapacitet inte räcker till. Denna rapport analyserar vilka faktorer som kan utgöra hinder för företag utan anställda att anställa en första person._x000D_
Rapporten redovisar resultaten från två intervjuun­dersökning­ar, dels med företagare som tidigare har bedrivit verksamhet utan anställda men som nyligen gjort en första anställnin­g, dels med personer som arbetar som rådgivare åt företag._x000D_
_x000D_
Några områden som berörs i rapporten är sjuklönesy­stemet, arbetsrätt­en, tillgången på lämplig arbetskraf­t och behovet av informatio­n till småföretag om reglers effekter. Rapporten innehåller ett antal förslag till åtgärder som syftar till att få soloföreta­g att anställa en första person.
Ämnesområden
Attityder till företagand­e
Språk
Svenska
Lagersaldo
0