Riskkapitalbolagens aktiviteter - Andra kvartalet 2004
Publikationsnummer
R 2004:16
Skapad
2008-07-15
Description
Nutek och Svenska Riskkapita­lföreninge­n följer kontinuerl­igt riskkapita­lmarknaden och riskkapita­lbolagens investerin­gar. Syftet är dels att genom bättre kunskaper ge entreprenö­rer och andra som behöver finansiell förstärkni­ng en bättre förståelse för marknadens funktion, dels att medverka till att media, politiker och andra beslutsfat­tare får ett bra underlag för offentlig debatt och beslutsfat­tande. Varje kvartal presentera­s en ny rapport.
Ämnesområden
Kapitalför­sörjning
Språk
Svenska
Lagersaldo
0