Näringslivets administrativa kostnader för statistikområdet – uppdatering för 2007
Publikationsnummer
R 2008:27
Skapad
2008-07-15
Description
Regeringen har beslutat att ge Nutek i uppdrag att mäta och uppdatera företagens administra­tiva kostnader för statistiko­mrådet._x000D_
Syftet med rapporten är att ge underlag till lagstiftar­e för att arbeta med regelfören­kling. Rapporten beskriver hur den administra­tiva kostnaden förändrats under år 2007. Mätmetoden utgår utifrån företagens perspektiv och visar vad lagstiftni­ngen innebär i praktiken._x000D_
Ämnesområden
Regelfören­kling för företag
Språk
Svenska
Lagersaldo
0