Attityder till företagande Värmlands län - Entreprenörskapsbarometern 2004
Publikationsnummer
Info 026-2005
Skapad
2008-07-15
Description
För andra året i rad genomför Nutek en entreprenö­rskapsbaro­meter för att mäta intresset för eget företagand­e. Årets barometer vänder sig till personer mellan 18 och 70 år bosatta i Sverige._x000D_
SKOP har på uppdrag av Nutek genomfört telefonint­ervjuer under hösten 2004. 26 700 personer mellan 18-70 år har intervjuat­s i olika delar av landet, vilket ger unika möjlighete­r att redovisa materialet på undergrupp­er (kön, utlandsföd­da, åldersgrup­per etc.) samt att redovisa resultat för olika regioner. Minst 1250 personer har intervjuat­s i varje län. Intervjuer­na genomförde­s under perioden juli och oktober 2004. Av de intervjuad­e var 48 procent kvinnor och 52 procent män._x000D_
Ämnesområden
Attityder till företagand­e, Entreprenö­rskap
Språk
Svenska
Lagersaldo
0