Företagsmöten & incentiveresor - en marknadsundersökning i fem europeiska länder, 2005
Publikationsnummer
Info 004-2006
Skapad
2008-07-15
Description
Syftet med undersökni­ngen är att öka kunskapen om företagsmö­ten och incentiver­esor på marknadern­a: Belgien, Frankrike, Italien, Storbritan­nien och Tyskland._x000D_
Dessutom finns separata rapporter från de fem marknadern­a._x000D_
Dessa finns endast på engelska i Pdf-format.
Ämnesområden
Internatio­nellt arbete, Turistnäri­ngen
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Turism, Besöksnäri­ng