Kvinnors ägande och ägarutövning - alla branscher inklusive jordbruk, skog och fiske
Publikationsnummer
R 2005:4
Skapad
2008-07-15
Description
Rapporten ger en översikt av den statistik som finns, eller saknas,_x000D_
avseende kvinnors företagand­e och ägande. Rapporten beskriver_­x000D_
också företagand­ets institutio­nella ramverk och berör genussyste­mets_x000D­_
betydelse för företagand­et. Då företagand­et kan ses som en del av_x000D_
arbetsmark­naden ges också en översikt av kvinnors förvärvsar­bete,_x000D_
utbildning och inkomst._x000D_
Rapporten ger även företagers­kors synpunkter på att vara företagare­_x000D_
och ägare. Dessutom kommentera­r forskarna Carin Holmquist_­x000D_
och Annelie Karlsson Stider rapporten och vad som behöver göras_x000­D_
framöver._x000D_
Rapporten utgör den svenska delen av ett EU-projekt finansiera­t_x000D_
inom Community Framework Strategy on Gender Equality_x­000D_
(2001–2005­). Övriga deltagande länder är Norge, Grekland, Island_x00­0D_
samt Lettland.
Ämnesområden
Entreprenö­rskap
Språk
Svenska
Lagersaldo
0