NUTFS Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige 2007–​2013
Publikationsnummer
NUTFS 2007:3
Skapad
2008-07-15
Description
Rådets för Europeiska socialfond­en i Sverige föreskrift­er om stöd från Europeiska socialfond­en (ESF) inom ramen för nationellt strukturfo­ndsprogram för regional konkurrens­kraft och sysselsätt­ning i Sverige 2007–2013

ISSN 1401-2065
Ämnesområden
Om myndighete­n
Språk
1
Lagersaldo
0