Turismens betydelse - en studie av Glasriket, Idre Fjäll och Icehotel, 2004
Publikationsnummer
Info 061-2006
Skapad
2008-07-15
Description
Studien syftar till att studera turismens betydelse för näringsliv­et i de tre regionerna. Gjord på uppdrag av Turistdele­gationen. Rapport i A4-format, 38 sidor. Sökord: turism
Ämnesområden
Regionalt tillväxtar­bete, Turistnäri­ngen
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Turism, Besöksnäri­ng