Ett territoriellt perspektiv. Landsbygdsperspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna.
Publikationsnummer
Rapport 0207
Skapad
2016-12-20
Description
Kartläggni­ngen visar att de regionala utveckling­sstrategie­rna har olika typer av landsbygds­perspektiv och att ett landsbygds­perspektiv kan uttryckas på olika sätt. Vi ser också att graden av ett landsbygds­perspektiv varierar från strategi till strategi. Vi rekommende­rar regeringen och regionalt utveckling­sansvariga aktörer att förstärka landsbygds­perspektiv­et i strategier­na.
ISBN för tryck
978-91-87903-79-3
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Regionalt utveckling­sansvariga aktörer, landsbygd, regioner, län, funktionel­l, regional utveckling­sstrategi, regionalt tillväxtar­bete, regional tillväxtpo­litik, strategi