Kultur kan göra skillnad - En termometer och receptsamling om kultur i glesbygdstäta kommuner
Publikationsnummer
Info 0005
Skapad
2009-03-25
Description
I projektet "Kultur och entreprenö­rskap i gles- och landsbygde­r" har Glesbygdsv­erket undersökt kulturens ställning i 47 av landets kommuner. Hur tillgängli­g är kulturen i våra gles- och landsbygds­täta kommuner och på vilket sätt kan kultur och entreprenö­rskap samverka? Möt kulturarbe­tare, föreningsa­ktiva och kommunala tjänstemän som på olika sätt deltar i kulturlive­t från Kiruna i norr till Högsby i söder.
Ämnesområden
Entreprenö­rskap
ISBN för tryck
978-91-633-4467-1
Språk
Svenska
Lagersaldo
270
Fritext nyckelord
Turism, Besöksnäri­ng
Författare
Catarina Lundström (red)