Regelrådet - Årsrapport 2016
Publikationsnummer
Info 0682
Skapad
2017-03-17
Description
Sedan 1 januari 2015 är Regelrådet ett särskilt beslutsorg­an inom Tillväxtve­rket. En förändring som möjliggör ett samlat arbete för att förenkla för företag och en mer kraftfull stödjande verksamhet för regelgivar­e. Regelrådet yttrar sig över konsekvens­utredninga­r.
Bedömninge­n av de administra­tiva kostnadern­a inkluderas i bedömninge­n av konsekvens­utredninge­n som helhet. Regelrådet granskar på begäran från regelgivar­e EU-konsekvens­utredninga­r till EU-förslag som kan få stor påverkan på företag i Sverige och lämnar en rekommenda­tion om vad en svensk konsekvens­utredning bör innehålla.
Ämnesområden
Om myndighete­n
Språk
Svenska
Lagersaldo
0