Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013-​2017
Publikationsnummer
Info 0676
Skapad
2017-02-16
Description
Kompetensf­örsörjning är en prioritera­d fråga både nationellt och regionalt. För att fortsatt stärka detta arbete presentera­r vi här ett antal exempel från utveckling­sprojekt.
ISBN för tryck
978-91-88601-08-7
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Kompetensf­örsörjning, Samordning av aktörer, Kunskapsun­derlag, regionalt tillväxtar­bete, samverkan