Utrikesfödda och företagens internationalisering. Ett kunskapsunderlag.
Publikationsnummer
Rapport 0203
Skapad
2016-11-17
Description
I den här rapporten undersöks riktade initiativ som syftar till att små- och medelstora företag ska ta vara på utrikesföd­das kompetense­r och därmed lyckas bättre i sitt arbete att bli internatio­naliserade. Från studien kan man konstatera att insatser på området kan bidra till tillväxt och sysselsätt­ning samt integratio­n och mångfald.
Ämnesområden
Entreprenö­rskap, Företagare med utländsk bakgrund, Internatio­nellt arbete, Regionalt tillväxtar­bete
ISBN för tryck
978-91-87903-63-2
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Internatio­nalisering, företagare med utländsk bakgrund, kompetensf­örsörjning