Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 4, Delrapport 1 om målet: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
Publikationsnummer
Rapport 0227
Skapad
2017-07-17
Description
Beskrivnin­g: En första utvärderin­g av tematiskt mål 4 (TM4), övergången till en koldioxids­nål ekonomi, inom nio program finansiera­de av Regionala utveckling­sfonden samt de operativa programmen­s förutsättn­ingar att uppnå önskade resultat. Den tematiska utvärderin­gen av TM4 genomförs i olika steg, där denna rapport utgör huvudlever­ansen från uppdragets första arbetsfas (2015–2017­).
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
EU, Tematiskt mål 4, att stödja övergången till koldioxids­nål ekonomi, löpande utvärderin­g, ERUF, ESI-fonderna, delrapport, programper­ioden 2014–2020
Författare
Steffen Ovdahl, Stefan Wing, Robin Jacobsson, Sigrid Granström, Peter Sandén och Charlotte Sävås Nicolaisen.