Strategisk styrelsekompetens
Strategisk styrelsekompetens
Publikationsnummer
Rapport 0215
Skapad
2017-03-17
Description
Rapporten är en kartläggning för styrelsekompetens riktad till mindre tillväxtföretag. En del i kartläggningen är att försöka beskriva aktörssystemet. Hur väl stämmer marknaden utbud med företagens behov?
Ämnesområden
Företagsutveckling
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Strategiskt styrelsearbete, styrelsekompetens, organisationsutveckling, affärsutveckling, företagsutveckling, leda och styra
Författare
Kontigo AB