Kommunicera turism på nätet
Kommunicera turism på nätet
Publikationsnummer
Rapport 0036
Skapad
2009-10-26
Description
Vad innebär Internet för företag i turistnäringen? Rapporten vill bidra med inspiration och nya infallsvinklar kring hur den nya informationstekniken kan skapa nytta för företagen. Här ges beskrivningar, råd och tips inom områden som t ex kundrelationer, webbplatser, sökoptimering, e-handel, sociala medier och betalningssäkerhet.
Ämnesområden
Turistnäringen
ISBN för tryck
978-91-86341-14-5
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Turism, Besöksnäring, OK
Författare
Peter Hellman och Kristina Bergman, Hellman & Partners