Slutrapport Regionala serviceprogram 2009-​2013
Slutrapport Regionala serviceprogram 2009-​2013
Publikationsnummer
Rapport 0164
Skapad
2014-03-28
Description
Tillväxtverket har i uppdrag att stödja länens arbete med framtagande och genomförande av de regionala serviceprogrammen. I Tillväxtverkets uppdrag ingår också att redovisa genomförandet till Näringsdepartementet. Denna redovisning som är den femte i ordningen är också den slutliga för programperioden 2009-2013. Centralt i årets uppföljning har varit genomförandet av programmet som helhet. Ambitionen har varit att skapa en helhetsbild av programarbetet med de erarenheter som har gjorts och de lärdomar som dras av detta samt att försöka urskilja tendenser och trender, identifiera framgångsfaktorer så väl som hinder på vägen och möjliga utvecklingsområden. Detta för att rapporten ska kunna utgöra underlag för det fortsatta arbetet med regionala serviceprogram 2014-2018.
Ämnesområden
Kommersiell och offentlig service, Landsbygdsutveckling, Regionalt tillväxtarbete
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Stöd till kommersiell service, dagligvaruhandel, drivmedel, stöd, service, tillgänglighet