Sårbara kommuner 2016
Sårbara kommuner 2016
Publikationsnummer
Rapport 0208 Rev A
Skapad
2017-01-18
Description
De förhållandevis stora förändringarna i kommunernas relativa sårbarhet tyder på en be-tydande underliggande dynamik och att det finns en stor potential för förändring i många svenska kommuner. Det visar också att kommuner som en gång klassificerats som sårbara inte nödvändighetsvis behöver fortsätta att vara det. Förutom ett ökat företagande och ett förbättrat lokalt företagsklimat har ökad pendling spelat en viktig roll för många av de kommuner som minskat sin sårbarhet.
ISBN för tryck
978-91-87903-90-8
Språk
1
Lagersaldo
0