Lärande för individ och företag - Beslutsmaskin eller regional tillväxtmotor? Halvtidsutvärdering av Mål 3 i Mål 1 Norra Norrland
Lärande för individ och företag - Beslutsmaskin eller regional tillväxtmotor? Halvtidsutvärdering av Mål 3 i Mål 1 Norra Norrland
Publikationsnummer
Info 018-2004
Skapad
2008-07-15
Description
Under innevarande strukturfondsperiod 2000-2006 får Sverige genom EUs strukturfonder stöd för de mest glesbefolkade områdena (Mål 1-programmen). I Mål 1-programmen ingår flera program som i övriga Sverige bedrivs separat. Ett av dessa program är Mål 3, finansierat av den sociala fonden, vars syfte är att stödja kompetensutveckling för sysselsatta och arbetslösa._x000D_
_x000D_
Denna utvärdering behandlar Mål 3-åtgärderna i strukturfondsprogrammet Mål 1 Norra Norrland. Totalt omfattar dessa åtgärder en satsning av offentliga och privata medel med cirka 121 miljoner euro varav EU bidrar med cirka 60 miljoner euro._x000D_
_x000D_
Halvtidsutvärderingen av Växtkraft Mål 3 i Mål 1 Södra Skogslänsregionen består av två rapporter. Den första (Info 018-2004) fokuserar på genomförandet av åtgärderna medan den andra (Info 019-2004) riktar in sig på genomförandeorganisationen._x000D_
Ämnesområden
Internationellt arbete
Språk
Svenska
Lagersaldo
0