"​.​.​. för jag gillar att använda huvudet.​.​.​"
"​.​.​. för jag gillar att använda huvudet.​.​.​"
Publikationsnummer
R 1999:20
Skapad
2008-07-15
Description
Ingenstans finns det ett identifikationsobjekt som kombinerar teknik med bilden av hur en åtråvärd kvinna skall vara. För pojkarna är teknik däremot ett synnerligen gångbart attribut._x000D_
Avsikten med den här rapporten är att ringa in hur svårighetena för flickorna ser ut. Utgångspunkten har varit att ur flickornas perspektiv försöka se hur en utbildning i teknik bör utformas för att de ska kunna delta på lika villkor._x000D_
Rapportens första del består av intervjuer med lärare och flickor som deltagit i Ingenjörssamfundets Finn Upp-tävlingar, vilka har givit ledtrådar till en ny form för ämnet teknik. I den andra delen sätts flickornas svårigheter in i ett teoretiskt sammanhang som bygger på kunskapen om att allt vårt lärande sker genom tidigare erfarenheter och kunskaper_x000D_
Ämnesområden
Företagsutveckling, Kvinnors företagande
Språk
Svenska
Lagersaldo
0