Kvinnors företagande - format av samhället
Kvinnors företagande - format av samhället
Publikationsnummer
B 2003:7
Skapad
2008-07-15
Description
Syftet med denna rapport är att beskriva företagandet i Sverige med ett särskilt fokus på kvinnor som driver företag. Vi inriktar oss på företag med färre än 50 anställda. Rapporten tar sin utgångspunkt i NUTEK och SCBs stora undersökning "Företagens villkor och verklighet 2002" som riktar sig till företag med färre än 50 anställda i alla branscher i hela landet. Studien gör det möjligt att ge en helhetsbild av småföretagandet i alla delar av Sverige och visa vad de olika branscherna har gemensamt och vad som skiljer dem åt._x000D_
_x000D_
Tack vare undersökningens breda urval blir det möjligt att studera kvinnors företagande och därmed minska den anonymitet som annars varit utmärkande för denna typ av företag som kvinnor vanligen driver. Kvinnors företagande återfinns ofta inom branscher så som hälsa- sjukvård och detaljhandel vilka inte legat till grund för forskning i någon större utsträckning.
Ämnesområden
Kvinnors företagande
ISBN för tryck
91-7318-351-2
Språk
Svenska
Lagersaldo
0