Finansiering för regional tillväxt 2016
Finansiering för regional tillväxt 2016
Publikationsnummer
Rapport 0224
Description
Uppföljning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet
Ämnesområden
Regionalpolitiska företagsstöd,Kapitalförsörjning
Språk
Svenska
Lagersaldo
0