Snabbare integration genom företagande och sysselsättning
Snabbare integration genom företagande och sysselsättning
Publikationsnummer
Rapport 0213
Description
– en studie av Tillväxtverkets satsning på förstudier
och pilotprojekt för snabbare integration
Språk
Svenska
Lagersaldo
0