Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker
Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker
Publikationsnummer
Rapport 0116
Skapad
2012-01-11
Description
En god tillgång till kommersiell och offentlig service är en förut¬sättning för tillväxt och välfärd i hela Sverige. Utvecklingen av tillgång till service i landets gles- och landsbygder har varit negativ under en längre tid. Därför har allt fler medbor¬gare och företag i dessa områden långt till närmaste butik._x000D_
_x000D_
Denna studie visar hur samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av den sista dagligvarubutiken på en ort kan beräknas via enkätundersökningar. Syftet är att resul¬taten och tillhörande kalkylblad ska vara till praktisk hjälp för kommuner och regionala aktörer inför beslut om åtgärder för serviceförsörjning i gles- och landsbygder._x000D_
Ämnesområden
Kommersiell och offentlig service
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Kommersiell och offentlig service
Författare
Jonas Jernberg, Pernilla Iverhammar