Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2008
Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2008
Publikationsnummer
Rapport 0078
Skapad
2011-01-18
Description
Tillväxtverket samlar årligen in data över antalet besökare vid svenska besöksmål. I denna rapport analyseras besöksutvecklingen och dess förändring över tid vid olika typer av besöksmål och i olika delar av landet. Analyser omfattar samtliga besöksmål som finns upptagna i Besöksmålsdatabasen mellan åren 1998-2008.
Ämnesområden
Entreprenörskap
ISBN för tryck
978-91-86341-76-3
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
besöksnäringen, besöksnäringsprogrammet, turiststatistik, turism
Författare
Jan Amcoff, Thomas Niedomysl