Ett territoriellt perspektiv. Landsbygdsperspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna.
Ett territoriellt perspektiv. Landsbygdsperspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna.
Publikationsnummer
Rapport 0207
Skapad
2016-12-20
Description
Kartläggningen visar att de regionala utvecklingsstrategierna har olika typer av landsbygdsperspektiv och att ett landsbygdsperspektiv kan uttryckas på olika sätt. Vi ser också att graden av ett landsbygdsperspektiv varierar från strategi till strategi. Vi rekommenderar regeringen och regionalt utvecklingsansvariga aktörer att förstärka landsbygdsperspektivet i strategierna.
ISBN för tryck
978-91-87903-79-3
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer, landsbygd, regioner, län, funktionell, regional utvecklingsstrategi, regionalt tillväxtarbete, regional tillväxtpolitik, strategi