Utvärdering av ESI-​fondernas genomförandeorganisationer i Sverige
Utvärdering av ESI-​fondernas genomförandeorganisationer i Sverige
Publikationsnummer
Rapport 0223
Description
) De fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige förvaltas av tre myndigheter - Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket. Rapporten är en utvärdering av om fonderna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt och om organisation och arbetssätt kan utvecklas.
Språk
Svenska
Lagersaldo
0