Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013-​2017
Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013-​2017
Publikationsnummer
Info 0676
Skapad
2017-02-16
Description
Kompetensförsörjning är en prioriterad fråga både nationellt och regionalt. För att fortsatt stärka detta arbete presenterar vi här ett antal exempel från utvecklingsprojekt.
ISBN för tryck
978-91-88601-08-7
Språk
1
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
Kompetensförsörjning, Samordning av aktörer, Kunskapsunderlag, regionalt tillväxtarbete, samverkan