Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?
Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?
Publikationsnummer
Rapport 0151
Skapad
2016-12-06
Description
Uppdraget har varit att analysera och jämföra vilka förutsättningar som råder för kvinnor och män vad gäller möjligheter att få information om, söka och beviljas regionalpolitiskt företagsstöd. Utöver detta ska Tillväxtverket ge förslag på åtgärder på regional och nationell nivå för att skapa jämställd resursfördelning av företagsstöd dvs. regionalt investeringsstöd (RIS), regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB), Sysselsättningsbidrag (SYSS), Såddfinansiering (SÅDD), Kommersiell service (KS) och Produktutvecklingsprogrammet (PU). Till sist ska även goda exempel lyftas fram.
ISBN för tryck
978-91-86987-7
Språk
1
Lagersaldo
0