Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 4, Delrapport 1 om målet: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 4, Delrapport 1 om målet: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi
Publikationsnummer
Rapport 0227
Skapad
2017-07-17
Description
Beskrivning: En första utvärdering av tematiskt mål 4 (TM4), övergången till en koldioxidsnål ekonomi, inom nio program finansierade av Regionala utvecklingsfonden samt de operativa programmens förutsättningar att uppnå önskade resultat. Den tematiska utvärderingen av TM4 genomförs i olika steg, där denna rapport utgör huvudleveransen från uppdragets första arbetsfas (2015–2017).
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
EU, Tematiskt mål 4, att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi, löpande utvärdering, ERUF, ESI-fonderna, delrapport, programperioden 2014–2020
Författare
Steffen Ovdahl, Stefan Wing, Robin Jacobsson, Sigrid Granström, Peter Sandén och Charlotte Sävås Nicolaisen.