Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1, Delrapport 1 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Utvärdering av nio program, Regionala utvecklingsfonden, Tematiskt mål 1, Delrapport 1 om målet: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Publikationsnummer
Rapport 0227
Skapad
2017-07-17
Description
Denna programutvärdering berör Tematiskt mål 1 ”Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation”, i nio program inom Regionala utvecklingsfonden. Denna delrapport är den första etappen i den löpande utvärderingen av regionalfondens tematiska mål 1. Utvärderingen har skett mellan juni 2016 och februari 2017.
Språk
Svenska
Lagersaldo
0
Fritext nyckelord
EU, tematiskt mål 1, stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, löpande programutvärdering, programperioden 2014–2020, samverkan mellan aktörer i innovationssystemet, ERUF, ESI-fonderna, utveckla nya produkter och tjänster, delrapport
Författare
Anna Halvarsson, Tobias Fridholm, Linda Broström, Göran Melin, Katarina Steijer, Markus Lindström